Historia powstania naszej Akademii Intropatia jest nietuzinkowa. Niektórym może wydać się banalna, ale jest w 100% prawdziwa. Pomysł założenia, poradni, szkoły i przedszkola powstał niedawno – w marcu 2018 r. Dlaczego? Istnieją trzy główne powody pomysłu i realizacji powstania placówki dla dzieci ze spektrum autyzmu :

Po pierwsze doskonale wiemy jak to jest mieć członka rodziny ze spektrum autyzmu. Mamy takie dwie młode damy w szeregach naszej 5-osobowej Rodziny. Wiemy też dokładnie z czym przychodzi się zmierzyć w życiu codziennym rodzicom dziecka z autyzmem. W domu, w przedszkolu, szkole, przychodniach, na terapiach oraz wszędzie tam, gdzie wszystko jest inne i mało przewidywalne dla małego człowieka poznającego arkana życia oraz świata. Znamy dokładnie problem leżący po obu stronach komunikacji i tzw. nietypowe zachowanie.

Przerażający płacz, agresja, autoagresja, schematy zachowań, wycofanie, permanentny lęk przed wszystkim co nowe ( osób, miejsc, sytuacji, czynności etc.) – to wszystko jest doskonale znane wszystkim rodzicom czy opiekunom dzieci z ASD. Zdajemy sobie sprawę, również z tego jak ciężko jest o dobrych specjalistów i jak trudno o wdrożenie oraz przeprogramowanie całej Rodziny w odnalezieniu się w nowej sytuacji: na każdym etapie terapii oraz edukacji i w sprawach życia codziennego.

Drugim powodem: Nie ma miejsc, gdzie praca z dziećmi w spektrum autyzmu odbywałaby się poprzez zainteresowania indywidualne ( ukierunkowując już od najmłodszych lat przez wykorzystanie sfokusowania jednostki z ASD ze względu na indywidualne preferencje oraz fascynacje) przy jednoczesnym i stałym kontakcie z florą oraz fauną, co jest niezwykle pomocne w zrozumieniu pojęć abstrakcyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu (np. czas), a także możliwości włączania neurotechnologii. Stała edukacja poprzez zajęcia empiryczne w ścisłym kontakcie z naturą oraz neurotechnologią daje niewspółmierne wyniki w osiąganiu progresu zapamiętywaniu, uczeniu się i łączeniu faktów z efektami; dodatkowo daje możliwość powstawania wielu płaszczyzn otwarcia się na komunikację oraz wchodzenia w interakcję, co daje solidna bazę do terapii, edukacji oraz poprawy funkcjonowania poprzez lepsze rozumienie sytuacyjne, komunikacyjne, personalne, społeczne, przyczynowo – skutkowe, etc. Dlatego też kompleksowo realizowany nasz autorski program oparty na zainteresowaniach i pasjach dzieci z ASD w środowisku poprzez poradnie, przedszkole oraz szkołę niesie z sobą niewymierne korzyści w osiąganiu progresu. Uczy także tego, że każdy ma wybór, a porażki zaś są wpisane w życie codzienne, każdego dorosłego czy młodego człowieka. Ważnym jest jak traktujemy niepowodzenia i jak uczymy sobie z nimi radzić młodych ludzi. Odpowiednio motywując i wskazując im ich własne możliwości oraz to, że zawsze mogą, a nie muszą! Budując w nich poczucie wolności wyboru, a przy tym myślenia prostej kalkulacji rezygnacja/ poddanie się równa się zero korzyści, x prób równa się przynajmniej jedna korzyść/ nagroda. W ten sposób wychowamy silną i niezależnie myślącą jednostkę wzmacniając pozytywnie.

A po trzecie… kochamy ludzi i świat! Cenimy każdą jednostkę, gdyż jest bezcenna dla świata i nas – ludzi. TYLKO RAZEM JESTEŚMY W STANIE TWORZYĆ CAŁOŚĆ ! Zdajemy sobie także doskonale sprawę jak ważne jest odpowiednie wdrażanie Rodziców w świat terapii i edukacji pociech z ASD oraz nie tylko. Towarzyszący także rodzicom dzieci z ASD permanentny stres i frustracja, nadmiar lub brak informacji w tematyce obcej jak nagle jest terapia, rehabilitacja oraz lęk przed inną formą edukacji …budzi niejednokrotnie strach, panikę oraz bezsilność, to zaś nie są sprzyjające odczucia do możliwości prawidłowego funkcjonowania i egzystowania, powodują jedynie piętrzące się problemy. To zrozumiałe nikt nie rodzi się rodzicem terapeutą specjalista. Dlatego nasza placówka przede wszystkim proponuje zaopiekowanie się Rodzicami w temacie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej poprzez warsztaty, szkolenia, pracę w środowisku macierzystym jak i w innych sytuacjach tzw. trudnych.